Tento projekt nám umožňuje fungování čtenářského klubu a klubu zabávné logiky a deskových her a také přispívá k osobnostně profesnímu rozvoji pedagogů. Na tento projekt je poskytována finanční podpora od Evropské unie. 

 

Naší škole byly přiděleny finanční prostředky v rámci dotace OP (peníze z EU) výzva č. 56: na výjezd pedagoga a žáků do Anglie s výukou Aj, čtenářské dílny

Naše škola zažádala o finanční dotaci od EU z programu BENEFIT 7, která jí byla přidělena. Finanční prostředky byly využity na vybavení školy interaktivními tabulemi a na obnovu výpočetní techniky.

 

 

Vyhledávání

Kontakt

www.zszichovice.cz Základní škola Žichovice
Žichovice 8
342 01, Sušice
376 596 116
799 511 156