Organizace šk. roku 2018/2019

Plán práce školy    -  2018 – 2019 (akce)

 

Září

 

 • 29.8. - 1.pedagogická rada (přípravný týden) – 31.8. školská rada
 • příprava materiálních a technických podmínek pro zahájení výuky a výchovy
 • plán pedagogických rad 7.11. 2018, 23.1.2019,10.4.2019,19.6.2019
 • zájmová činnost na škole, kroužky - nabídka žákům
 • poučení o BOZP a PO / TU, kontrola bezpečnosti práce
 • 3.9. slavnostní zahájení školního roku za přítomnosti pana starosty
 • 4.9. zahájení školního roku pro žáky s domácí výukou
 • 4.9. zahájení pravidelného vyučování
 • dopravní kroužek  - 4. a 5. ročník (září)
 • zahájení činnosti kroužkuvýuky NJ
 • zapojení do VV soutěže „Pralesy a jejich mýtické postavičky“- soutěž NP Šumava – odesláno v srpnu
 • účast 4. a 5. ročníku na dopravním hřišti v Sušici
 • 14.9. beseda s paní Michálkovou (téma – 2. světová válka)
 • okresní kolo přespolního běhu (4. a 5. ročník)
 • dopravní hřiště Sušice – 4. a 5. ročník
 • 22. 9. vítání občánků - sobota
 • ŠD – „Jíme zdravě“ – poznávání ovoce a zeleniny (ochutnávka salátu)

 

Říjen

 

 • zahájení činnosti zájmových kroužků na škole (výtvarný, keramický)
 • zahájení činnosti kroužku Badatelský klub a Kroužek her
 • každé poslední úterý v měsíci provozní porada
 • 3.10. Keňa – filnová projekce
 • 10. – 12. 10. podzimní kemp – přátelé z NJ – Soběšice- středa - pátek
 • 19.10. PROUD Horažďovice „Strom všemi smysly“
 • 24. 10. Focení Photodienst Brno – vybrat tapetu
 • armáda do školy
 • podzimní prázdniny 29.- 30. 10. 2018
 • třídní schůzka 31.10. (od 16.00 společné setkání, potom pohovory ve třídách)
 • strašidelná škola – Halloween – v hodinách AJ
 • ŠD-  zdobení hnětynek, Drakiáda - opékání vuřtů (EVVO)

 

Listopad

 

 • muzikoterapie – cesta zvuků
 • čtvrtletní kontrolní práce
 • 7.11. 2018 pedagogická rada
 • nácvik na besídku(Pinterest- nápady)
 • 27.11. „Myanmar- divoká cesta do barmské říše“ - filmová projekce planeta Země – EVVO
 • 27.11. – Policie ČR
 • ŠD –vyřezávání dýní

 

Prosinec

 • rozsvícení vánočního stromu – besídka 2.12.
 • 5.12. Mikulášská nadílka (středa)
 • školička pro předškoláky – 1x škola, 1x ŠD (1. lekce)
 • 18. 12. divadlo v SušiciČert a Káča
 • tradice Vánoc – posezení ve třídách
 • předání vánočních přání sponzorům
 • vystoupení pro MŠ
 • vánoční prázdniny od 22. 12. do 2. Ledna 2019
 • ŠD – vyrábění drobných dárků, posezení u čaje a vánočního cukroví

 

Leden

 

 • třídní schůzky rodičů 9.1. 2019
 • „Tříkrálová sbírka“
 • školička pro předškoláky –  škola (2. lekce)
 • písemné prověrky učiva
 • pedagogická rada 23. 1. 2019
 • přezkušování žáků s individuálním vzděláváním -§41
 • v rámci TV-soutěže na sněhu, bobování, stopování
 • ŠD- zimní bobování

 

Únor

 

-    pololetní prázdniny 1. 2.2019

-     jarní prázdniny 4. 2. – 10. 2. 2019

 • nácvik besídky k MDŽ
 • 19. 2 divadlo „Princezny jsou na draka“ – v Sušici
 • plnění projektu Veselé zoubky (pro 1. ročník)
 • školička pro předškoláky – škola (3. lekce)
 • školní maškarní bál Inka Rybářová ???? – společně s MŠ
 • projekt školy
 • ŠD – zdravá strava

 

Březen

 

 • besídka k MDŽ

„Předdružinka“ – pro předškoláky

 • Morena – vyhánění zimy + opékání vuřtů
 • jarní výzdoba školy
 • příprava dárků pro budoucí žáky 1. tříd
 • matematická soutěž Klokan
 • soutěž Národní park ve školních lavicích – školní kolo (výběr soutěžících) – pokud NP vyhlásí
 • ŠD – zdobení kraslic různými technikami

 

Duben

 

 • 5. 4. 2018 zápis do 1. třídy (pátek)
 • 10. 4. Divadlo v Sušici – „Honza a zakletá víla“
 • ???. Den Země – akce NP Šumava–soutěže v Sušici na Fufernách(a 20,- Kč)
 • úklid okolí školy
 • velikonoční prázdniny 18. 4. - 19. 4. 2019
 • tradice Velikonoc
 • prezentační show – 4. a 5. ročník (akce pro rodiče)
 • třídní schůzky 24.4. 2018
 • ŠD – knižní týden – návštěva knihovny Žichovice

 

 

 

 

 

Květen

 

 • soutěž Národní park ve školních lavicích – II. kolo – pokud bude NP pořádat
 • preventivní program –  Mgr. Hana Mádlová – metodik prevence
 • divadlo na Gymnáziu
 • focení – konec roku
 • „Lesní pedagogika“ - Hrabý
 • školní bazárek
 • ŠD – výroba přáníčka ke Dni matek + dárku pro maminku

 

Červen

 

 • školní výlet (EVVO)
 • 1.6. Den dětí -sportovní školní olympiáda
 • cvičení v přírodě (EVVO)
 • cvičný požární poplach – řešení kriz. situací
 • přezkušování žáků na domácí škole
 • pedagogická rada 19.6. 2019
 • plán dovolených, organizace závěru školního roku
 • vydání vysvědčení
 • ŠD –  koupání v řece Otavě, procházka na Rabí – zmrzlina

 

 

Divadla- budou operativně doplněna dle nabídek

Celoročně plněn projekt : školní projekt, Ovoce do škol, Školní mléko,Veselé zoubky,Dva jazyky – jedna myšlenka (NJ), Šablony II

Spolupráce se základní školou v Bodenmais, spolupráce s MŠ Žichovice, Rabí

 

 

 

 


Učební plán pro školní rok 2014/2015
Předmět Ročník
  1. 2. 3. 4. 5.
Český jazyk 9  10 9  8  8
Anglický jazyk     3  3  3
Matemetika 4  5 5  5  5
Prvouka 2  2 3    
Přírodověda        1  2
Vlastivěda        2  1
Hudební výchova 1  1 1  1  1
Výtvarná výchova 1  1 1  2  2
Pracovní činnosti 1  1 1  1  1
Tělesná výchova 2  2 2  2  2
 Informatika          1
Týdenní dotace 20  22 25  25  26
           
 

 

Vyhledávání

Kontakt

www.zszichovice.cz Základní škola Žichovice
Žichovice 8
342 01, Sušice
376 596 116
799 511 156