Veselé zoubky

Projekt Veselé zoubky naučí žáky 1. ročníku správné zásady ústní hygieny.

 Ovoce, zelenina a mléko do škol

Naše škola je zapojena do projektu Evropské unie. Jeho cílem je zvýšení konzumace ovoce, zeleniny a vytvoření správných stravovacích návyků dětí. Více informací si můžete přečíst na stránkách www.ovocedoskol.szif.cz/
Další projekt zajišťuje dodávání neochuceného mléka pro všechny děti zdarma. 

Projekt v rámci přeshraniční spolupráce: Dva jazyky- jedna myšlenka

Cílem projektu je vytvořit podmínky pro podporu vzniku bilingválních škol. Projekt bude probíhat od září 2017 do prosince 2019. Žáci mohou po dobu projektu bezplatně navštěvovat kroužek německého jazyka, navštívit a hostit partnerskou školu v Německu.
 V rámci projektu Naše lepší škola bude realizován klub zábavné logiky a deskových her a klub badatelský. Taktéž dojde k nákupu 10 mobilních zařízení ( notebooky a tablety). Pedagogové se díky tomuto projektu zúčastní mnoha školení, která jim umožní zefektivnit a zdokonalit jejich výuku. Taktéž proběhnou projektové dny přímo ve škole, kterých se zúčastní i odborník na danou problematiku.
 
Na daný projekt je poskytována finanční podpora od EU. V rámci projektu Naše lepší škola bude realizován klub zábavné logiky a deskových her a klub badatelský. Taktéž dojde k nákupu 10 mobilních zařízení ( notebooky a tablety). Pedagogové se díky tomuto projektu zúčastní mnoha školení, která jim umožní zefektivnit a zdokonalit jejich výuku. Taktéž proběhnou projektové dny přímo ve škole, kterých se zúčastní i odborník na danou problematiku.
 
Na daný projekt je poskytována finanční podpora od E
U.

 V rámci projektu Naše lepší škola bude realizován klub zábavné logiky a deskových her a klub badatelský. Taktéž dojde k nákupu 10 mobilních zařízení ( notebooky a tablety). Pedagogové se díky tomuto projektu zúčastní mnoha školení, která jim umožní zefektivnit a zdokonalit jejich výuku. Taktéž proběhnou projektové dny přímo ve škole, kterých se zúčastní i odborník na danou problematiku.

 

Na daný projekt je poskytována finanční podpora od EU.

Vyhledávání

Kontakt

www.zszichovice.cz Základní škola Žichovice
Žichovice 8
342 01, Sušice
376 596 116
799 511 156