Současnost

Naše ZŠ v Žichovicích je venkovská a malotřídní. Nachází se ve staré části Žichovic a má více jak stoletou tradici. V letošním školním roce 2018/2019 vyučujeme ve třech třídách. První třída 2. ročník, druhá třída 1. a 3. ročník, třetí třída 4. a 5. ročník. Naši školu navštěvuje 37 žáků. Žáci jsou místní, ale též dojíždí z okolních obcí. Začátek vyučování je z tohoto důvodu v 8:05. Na naši školu je přihlášeno 18 žáků s domácí výukou, vyučujících se dle § 41. 
 

Vyhledávání

Kontakt

www.zszichovice.cz Základní škola Žichovice
Žichovice 8
342 01, Sušice
376 596 116
799 511 156