Vítejte ve školním roce 2018/2019

Naše velké poděkování patří sponzorům, kteří nás v tomto školním roce podpořili:

MUDr. Jiří Vycpálek- finanční sponzorský dar

p. Veselý- kancelářské potřeby

p. Friebelová- potravinářské výrobky

Mgr. Jaroslava Krčmářová- polštáře ŠD

p. Šatrová- dekorativní materiály

Ing. Pavel Chaloupka- plastové nádobí

p. Koutenská- fixy na tabulky

Hozmanovi- papírenské potřeby

 
 

Vítejte na stránkách Základní školy Žichovice.

 

 V rámci projektu Naše lepší škola bude realizován klub zábavné logiky a deskových her a klub badatelský. Taktéž dojde k nákupu 10 mobilních zařízení ( notebooky a tablety). Pedagogové se díky tomuto projektu zúčastní mnoha školení, která jim umožní zefektivnit a zdokonalit jejich výuku. Taktéž proběhnou projektové dny přímo ve škole, kterých se zúčastní i odborník na danou problematiku.
 
Na daný projekt je poskytována finanční podpora od EU

 

 V rámci projektu Naše lepší škola bude realizován klub zábavné logiky a deskových her a klub badatelský. Taktéž dojde k nákupu 10 mobilních zařízení ( notebooky a tablety). Pedagogové se díky tomuto projektu zúčastní mnoha školení, která jim umožní zefektivnit a zdokonalit jejich výuku. Taktéž proběhnou projektové dny přímo ve škole, kterých se zúčastní i odborník na danou problematiku.

 

Na daný projekt je poskytována finanční podpora od EU.

Vyhledávání

Kontakt

www.zszichovice.cz Základní škola Žichovice
Žichovice 8
342 01, Sušice
376 596 116
799 511 156

 

Plánované akce na leden

- třídní schůzky 9.1. 2019

- ,,Tříkrálovská sbírka"

- školička pro předškoláky- škola (2. lekce)

- písemné prověrky učiva

- pedagogická rada 23.1. 2019

- přezkušován žáků s individuálním 

  vzděláváním-&41

- v rámci TV- soutěže na sněhu, bobování

- ŠD- zimní bobování

rozvrh2018-19.xlsx (24581)